Manifestacja na rzecz pokoju.

„I was once asked why I don’t participate in anti-war demonstrations. I said that I will never do that, but as soon as you have a pro-peace rally, I’ll be there.”

„Kiedyś mnie zapytano, dlaczego nie uczestniczę w demonstracjach antywojennych. Oparłam, że nigdy nie będę w nich uczestniczyła, lecz jeśli będzie manifestacja na rzecz pokoju, to się zjawię.” Matka Teresa

Serdecznie zachęcam Was do medytacji lub modlitwy na rzecz budowania pokoju, cierpliwości i współczucia. Myślę, że to ważny czas na ich budowanie wśród ludzi, czyli między każdym z nas na naszej planecie.